Hallo allemaal,

  Zoals jullie weten hebben jullie als lid van de vereniging ook recht van spreken. Echter voor het op de juiste manier een vereniging te mogen voeren moet er wel aan een aantal regels voldaan worden.

  1 hiervan is dat er voor elke jaar of ledenvergadering een kas commissie moet zijn. Deze moet de kas controleren op ongeregeldheden en of onjuist financieel handelen. Hiervoor zijn elk jaar 2 personen nodig. Normaal is het zo dat er 2 leden deze functie uit voeren en het jaar daar op valt 1 lid er af en komt er een ander lid bij. Je hoeft het dus maar 2 jaar achter elkaar te doen. (eens per jaar). 

  Helaas heeft onze vereniging voor de aankomende controle (begin 2e kwartaal 2019) geen enkel lid die deze functie wil vervullen. Dus:

   

  Geef je op als lid van de kascommissie. 

   

  Hallo allemaal,

  Via deze weg wil ik jullie er nog even op attenderen dat de blokken 5 en 6 op de helft zijn. De enige mogelijkheid om uw EHBO diploma geldig te houden is door het volgen van herhalingslessen.

  Mocht je er toch niet meer aan gedacht hebben? Nog geen probleem in januari straten de laatste 2 blokken (blok 7 en 8). Kijk voor de juiste data onder Opleidingen.

  Vergeet het niet als u uw diploma geldig wilt houden.

  Tijdens de algemene leden vergadering is Kees Jan van de Have als nieuwe voorzitter gekozen. Kees Jan heeft de functie voorzitter aanvaard en binnenkort zal hij zich via de site aan u voorstellen via de site. De overige bestuursleden heten Kees jan van harte welkom en hopen dat samen met hem onze vereniging een goede vereniging zal blijven. Ook hierbij heeft de vereniging de medewerking van alle leden nodig en het bestuur vertrouwd er op dat ook u daar bij zult horen. 

  Cursussen 2018/2019

  Hallo allemaal,

  Het is weer bijna september en dat is de maand waar in de herhalingsbijeenkomsten weer van start gaan. Op de site onder "OPLEIDINGEN" vind u alle data.
  Hierbij is zoveel mogelijk rekening met vakanties gehouden. Daarom is de maand december vrij gehouden.
  Als instructeur heb ik er weer zin in en ik hoop jullie ook. Als het goed is hebben jullie al een uitnodiging gehad voor het bijwonen van een bepaald blok en daarbij hoop ik dat jullie je net zoals vorig seizoen er een beetje aan houden.
  Ik vond zelf dat het wel prettig ging namelijk. Dus graag tot ziens bij de herhalingsblokken.

  Marten

  Aan alle leden.

  De verplichte jaarlijkse "Algemene ledenvergadering" word gehouden op 5 juli 2018. Het bestuur is zich er van bewust dat dit wederom aan de late kant is, echter door allerlei oorzaken kon er niet eerder een datum vastgesteld worden. Oorzaken hiervoor waren o.a. een geschikte kandidaat zoeken voor de functie  Voorzitter en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit zijn zaken die nogal wat tijd in beslag hebben genomen en misschien nog niet eens helemaal compleet zijn.

  De opzet is nu echter gereed en is al bekend gemaakt op de website. Voor het bestuur komen er tav de AVG nog een aantal studie dagen om er zorg voor  te dragen dat onze vereniging helemaal aan de gestelde eisen voldoet.

  Hier over kunt u ook tijdens de ledenvergadering meer over te weten komen. Dus komt allen.

  Het bestuur

  Koninklijke EHBO vereniging afd. Goes