Nieuwe voorzitter

    Tijdens de algemene leden vergadering is Kees Jan van de Have als nieuwe voorzitter gekozen. Kees Jan heeft de functie voorzitter aanvaard en binnenkort zal hij zich via de site aan u voorstellen via de site. De overige bestuursleden heten Kees jan van harte welkom en hopen dat samen met hem onze vereniging een goede vereniging zal blijven. Ook hierbij heeft de vereniging de medewerking van alle leden nodig en het bestuur vertrouwd er op dat ook u daar bij zult horen.