Algemene ledenvergadering

  Aan alle leden.

  De verplichte jaarlijkse "Algemene ledenvergadering" word gehouden op 5 juli 2018. Het bestuur is zich er van bewust dat dit wederom aan de late kant is, echter door allerlei oorzaken kon er niet eerder een datum vastgesteld worden. Oorzaken hiervoor waren o.a. een geschikte kandidaat zoeken voor de functie  Voorzitter en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit zijn zaken die nogal wat tijd in beslag hebben genomen en misschien nog niet eens helemaal compleet zijn.

  De opzet is nu echter gereed en is al bekend gemaakt op de website. Voor het bestuur komen er tav de AVG nog een aantal studie dagen om er zorg voor  te dragen dat onze vereniging helemaal aan de gestelde eisen voldoet.

  Hier over kunt u ook tijdens de ledenvergadering meer over te weten komen. Dus komt allen.

  Het bestuur

  Koninklijke EHBO vereniging afd. Goes